Ordinær påmelding til Bergenslekene er nå lukket. Vi tar imot etterpåmelding pr email til bergenslekene@gmail.com mot dobbel startavgift. Etterpåmelding på stevnedagen kun dersom det er kapasitet til det.

Etterpåmelding til Bergenslekene