Da er Bergenslekene 2017 over. Mange frivillige har gjort en kjempeinnsats for at det skulle være mulig å gjennomføre dette. En stor takk til alle som har bidratt.

Vel møtt neste år.

Takk til alle som har bidratt