Informasjon til dommere og funksjonærer.

Takk for at du vil være med og hjelpe til på Bergenslekene.

Alle dommer/funksjonærer skal møte 1 time før stevnestart (lørdag 11:00, søndag 10:00). De som skal være i kafeen møter klokken 10:15 lørdag og 9:15 søndag. PS! Dommere i slegge lørdag møter kl. 09:30
Ved fremmøte skal man henvende seg i Hovdings klubbhus, hovedetasjen.
Tidsskjemaet er knapt, så vi håper alle gjør sitt for at vi overholder dette.
Hvis du har tid til overs, så se om andre trenger hjelp, eller meld deg for stevnets leder.
Vær tidlig ute ”på post”.

Funksjonærliste

Ordonanser

 • Hente oppropslister når fristen er ute, og bringe dem til sekretariatet som er i klubbhusets hovedetasje.
 • Bringe startlister fra sekretariatet til startordneren på banen.
 • Bringe ferdige resultater fra tidtakerne til sekretariatet.
 • Henge opp resultatlister.

Ansvarlig: Leder av sekretæriatet

Funksjonærer løp

 • Sette ut hekker, vær obs på hekkeavstander og høyder. Disse står på tidsskjemaet.
 • På 800 meter lørdag og 1500/2000 meter søndag trengs 2-3 personer ved målgang for å registrere rekkefølge (startnummer). Denne leveres umiddelbart til tidtakerne.
 • På alle løp bør det være minst 3 manuelle tid på vinner. Tidtakerne holder kontakt med el-tidtakerne i tilfelle problemer med anlegget.
 • Husk klossemerking og vakt ved innløping på 800 meter i de heat som starter i delte baner.
 • På stafettene bør det være minst 2 funksjonærer ved hver veksling.
 • Det må være minst en svingdommer i hver sving løp fra 400m
 • På 200m skal det være 2 svingdommere

Ansvarlig: Leder løp

Funksjonærer i lengde

 • Opprop skjer på øvelsesstedet 15 minutter før øvelsestart.
 • Startmapper hentes og leveres i sekretariatet.
 • Pass godt på at ikke noen kort faller ut av mappen.Husk også å ta med ekstra kort
 • Målebånd osv hentes og leveres i redskapsrommet i klubbhusets kjeller.
 • Grop Nord er nærmest 100m starten.
 • Grop Syd er nærmest mål.
 • Grop Øvre er oppe bak tribunen.
 • Husk satssoner i de yngste klassene, rekrutt til og med 13 år.
 • Satssonen er 0,5 meter og begynner 50 cm før satslinjen.
 • (Planken og markeringstapen for begynnelsen av satssonen, er innbefattet i sonen.)
 • Ansvarlig for å hente og betjene, vindmåler. Husk at vind skal noteres på alle gyldige hopp. Utstyr hentes fra klubbhusets kjeller.
 • Resultattavle skal benyttes. Må hentes ut fra klubbhusets kjeller.
 • Hvis det kniper med tiden, får dere overlate til sekretariatet å rangere listen, men forsøk å få tid til å skrive ut sluttresultatet på hvert kort.
 • Antall forsøk i lengde:
  • Rekrutt G/J 9 år og yngre: 3 forsøk
  • Klassene 10 til 12 år: 4 forsøk.  Samme hopprekkefølge i alle omganger.
  • Klassen 13 til 18/19 år: 3 forsøk i hver klasse, og de 8 beste går videre til finale med ytterligere 3 hopp. Startrekkefølgen endres etter forsøk (beste hopper sist).

Ansvarlig: Leder hopp

Funksjonærer i høyde

 • Opprop skjer på øvelsesstedet (flyttes inn dersom dårlig vær, konf stevneleder) 15 minutter før øvelsestart.
 • Startmapper hentes og leveres i sekretariatet.
 • Pass godt på at ikke noen kort faller ut av mappen. Husk også å ta med ekstra kort
 • Det er fastsatt hopphøyder i alle klasser. Disse er ikke absolutt, så her får dere være lydhøre for ønsker om begynnerhøyde.
 • Hoppelist og målestav må hentes av ansvarlige i redskapsrommet i klubbhusets kjeller.
 • Resultattavle skal benyttes, hentes fra klubbhusets kjeller.
 • Hvis det kniper med tiden, får dere overlate til sekretariatet å rangere listen, men forsøk å få tid til å skrive ut resultatet, slik at sorteringen kan skje fort.

Ansvarlig: Leder hopp

Funksjonærer i kast

 • Leder for kast er ansvarlig for kontrollveiing av personlig utstyr, samt kontroll av fellesutstyr. Vekt står i kjeller klubbhus.
 • Opprop skjer på øvelsesstedet 15 minutter før øvelsestart.
 • Startmapper hentes og leveres i sekretariatet.
 • Pass godt på at ikke noen kort faller ut av mappen. Husk også å ta med ekstra kort
 • Målebånd, kastredskaper osv hentes og leveres i klubbhusets kjeller
 • I spyd og diskos brukes kastmerker, og en kan måle etter hver omgang (hvis tid bør alle kast måles)
 • I slegge og kule måles alle kast.
 • Antall forsøk kast:
 • Klassene 10 til 12 år: 4 forsøk.  Samme kastrekkefølge i alle omganger.
 • Klassen 13 til 18/19 år:  3 forsøk i hver klasse, og de 8 beste i hver klasse går videre til finale, med ytterligere 3 kast. Startrekkefølgen endres etter forsøk (beste kaster sist).
 • Resultattavle skal benyttes, hentes i klubbhusets kjeller
 • Hvis det kniper med tiden, får dere overlate til sekretariatet å rangere listen, men forsøk å få tid til å skrive ut sluttresultatet på hvert kort.

Ansvarlig: Leder kast

VIKTIGE  RETNINGSLINJER  FOR  “Friidrett for barn”

Ingen utøvere bør utelukkes fra deltagelse eller bli diskvalifisert eller ikke få godkjent resultat som følge av regelbrudd.Dersom barn som er 12 år og yngre ikke utfører øvelsen riktig bør de veiledes.For klassene t.o.m. 10 år bør/skal det noteres et gyldig resultat

Bespisning

Funksjonærmat serveres i Leikvanghallens andre etasje. Åpningstid for bespisning er kl. 1300 begge dager.

Etterarbeid/rydding av stadion/Leikvanghallen/Klubbhus

Alle funksjonærer må hjelpe til å rydde når øvelsen er ferdig.
Benyttet utstyr skal settes på plass, lengdegroper skal tildekkes for hver dag.
Etter stevnet søndag skal alle hekker og anvisningstavler lagres i redskapsbod, telt skal rives og evt tørkes i klubbhus-kjeller. Tribune, banen og ikke minst Leikvanghallen, må ryddes for boss, flasker og gjenglemt utstyr.

 • Ansvar rydde tribune: BT
 • Ansvar rydde bane: Gular
 • Ansvar rydde Leikvanghallen: Hovding
 • Ansvar rydde klubbhuset: Hovding

Hvis alle tar et tak skulle dette nødvendige etterarbeidet gå fort.
Det blir noen hektiske dager for alle, men med litt stå-på-vilje og samarbeid skal vi, som vanlig dra dette vel i havn.

Lykke til