schedule

Tidsskjema for Bergenslekene 2017 blir lagt ut her etter at påmelding er avsluttet.

Under er tidsskjema for 2016. Det er ikke forventet store endringer i dette for 2017

Last ned her: Tidsskjema

TIDSSKJEMA LØRDAG 10. SEPTEMBER 2016
Tid Løp Høyde Spyd Kule Lengde Slegge/Diskos
09:30             Slegge G/J 15-19
10:15             Slegge G/J 13+14
12:00 J13 200mhk 68/19m J11+12 J16 – 19 Grop N
12:05 G13 200mhk 68/18
12:15 G14 200mhk 76/18 J10
12:15 G15 200 mhk 76/18 J13 Grop S
12:15 G16+17 200mhk 76/18
12:15 G18/19 200mhk 76/18
12:25 J14+15 200 mhk 76/19
12:25 J16+17 200mhk 76/19
12:25 J18/19 200mhk 76/19
12:40 G14 100m
12:50 G13 100m G14
13:05 G18/19 100m G13 Grop N
13:10 G15 100m
13:15 G16+17 100m G10 J11+12 Diskos
13:25 J13 100m G11+12 G14+15 Grop S
13:40 J14 100m
13:50 J15 100m
13:55 J16 100m J13+14
14:00 J17-19 100m G11 Diskos
14:15 J12 60m
14:25 G12 60m
14:35 J11 60m J14+15 Grop N G-12 Diskos.
Starter etter 60m G-12
14:50 G11 60m G13
15:00 J10 60m
15:10 G10 60m
15:20 G15-19 4x100m
15:20 J15-19 4x100m
15:30 G13+14 4x100m G16 – 19 Grop S
15:30 J13-14 4x100m
15:40 G11+12 4x100m
15:40 J11+12 4x100m
15:50 G15 – 19 800m
15:50 J15 – 19 800m
16:00 G14 800m
16:00 J14 800m
16:15 J13+G13 600m
16:25 G10+J10 600m
16:35 G/J 9-10 600 Kappgang
16:45 G/J 11-19 1000m Kappgang
 
  Grop S: foran tidtakerbod, Grop N: nærmest klubbhus
  Opprop løp/kappgang: Avkryssing 45 min før start
  Opprop hopp/kast: 15 min før start på øvelsessted
  Tekniske øvelser 10 og 11 år: 4 forsøk til alle, ingen finale
 

TIDSSKJEMA SØNDAG 11. SEPTEMBER 2016
Tid Løp Høyde Kule Lengde Spyd
11:00 G11 60 mhk 68/6,5 G13   Jenter 7/9 Grop C  
11:00 J11 60 mhk 68/6,5 G14   J10 Grop S  
11:00         G10 Grop N  
11:10 J12 60 mhk 76/7         G/J 15-19
11:20 G12 60 mhk 76/7          
11:30 J13 60 mhk 76/7,5          
11:35 G13 60 mhk 76/7,5          
11:40 J14 60 mhk 76/7,5   J13      
11:50 J15+J16 80 mhk 76/8        
11:55 G14 80 mhk 84/8     Gutter 7/9 Grop C  
12:00 J17 100mhk 76/8,5          
12:00 J18/19 100 mhk 84/8,5          
12:00 G15 100 mhk 84/8,5          
12.00 G16 100 mhk 91/8,5          
12:10 G17 110 mhk 91/9,14   G11 Grop N G12+J12
12:10 G18/19 110 mhk 100/9,14     J11 Grop S  
12:25 G10 40m J13-19        
12:35 J10 40m          
12:45 Jenter 8-9 40m         J10+11
13:05 Gutter 8-9 40m       GropC  
13:15 G13 200m     J12 Grop N  
13:25 G14 200m     G12 Grop S  
13:35 G15 200m   G13      
13:40 G16+17 200m         G10+11
13:45 G18/19 200m          
13:55 J16-19 200m          
14:00 J15 200m G15-19        
14:05 J14 200m          
14:10 J13 200m          
14:20 J11 80m   G/J14      
14:30 J12 80m          
14:45 G11 80m          
14:55 G12 80m          
15:05 G/J 13+14 1500m        
15:20 G15 – 19 2000m          
15:20 J 15 – 19 2000m          
15:35 G11+12 600m          
15:35 J11+12 600m          
 
  Grop S: foran tidtakerbod, Grop N: nærmest klubbhus, Grop C: bak tribunen
  Opprop løp: Avkryssing 45 min før start
  Opprop hopp/kast: 15 min før start på øvelsessted
  Opprop rekrutt løp og hopp: ved øvelsessted 15 min før start
  Lengde rekrutt 3 forsøk til alle, ingen finale
Tekniske øvelser 10 og 11 år: 4 forsøk, ingen finaler